දැක්ම​

සුහදශීලී
ගුණාත්මක සේවාවෙන්
ප්‍රමුඛයන් අතර
විශිෂ්ටත්වයට.

මෙහෙවර​

නිපුණතා සපිරි විශ්වීය දරුවන තැනුමට උරදෙන මාතර අධ්‍යාපන කලාපයේ සමස්ථ ප්‍රජාව වෙත උපරිම සේවා සත්කාරයන් ලබා දෙමින්, සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව මෙහෙයවමින්, අධ්‍යාපනයේ විශිෂ්ට ව්‍යවහාරයන් උදෙසා සාමූහිකව ක්‍රියා කිරීම. 

වර්ථමානයේ රටේ පවත්නා හදිසි ආපදා තත්වය මත උවද ඔබගේ සේවා අවශ්‍යතා, ඉල්ලීම් සදහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අප උත්සාහ දරමින් සිටී.  මේ සදහා තොරතුරු ලබා දීමට මෙම පෝරමය භාවිතා කරන්න .

කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට

නිතරම සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න

මුුුඛ ආවරණයක් පළදින්න

සමාජ දුරස්ථභාවය තබාගන්න

අපිරිසිදු අත් වලින් ඇස්, නාසය හා මුව ස්පර්ශ නොකර සිටින්න

නාසය පිස දැමීමට අවශ්‍ය වූ විට පිරිසිදු ටිෂූ භාවිතා කරන්න

විශේෂ දැන්වීම්

පාසල් නිවාඩු කාලය අධ්‍යයන කටයුතුවලින් බැහැරව නොසිට දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය මඟින් ලබා දී ඇති පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගන්නා ලෙස සියලු දූ පුතුන්ට ඇරයුම් කරමු

අ.පො.ස.(සා.පෙ) පෙනී සිටින දරුවන් මවුබස, ගණීතය, විද්‍යාව විෂය ගැටලු නිරාකරණය සදහා කතා කරන්න
1377
ගාස්තු අය කිරීමක් නොමැත


NEMIS - THRM ජංගම යෙදවුම (Mobile App) ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ලබා ගැනීමට

අ.පො.ස (සා/පෙළ) විභාගය - 2‍022(2023) විභාග රාජකාරි සඳහා අයදුම්පත

2022(2023) වර්ෂයේ අ.පො..(සා.පෙළ) විභාගය වෙනුවෙන් පමණක් පහත තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

 

  • සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
  • සහකාර සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
  • ශාලාධිපති
  • සහකාර ශාලාධිපති
  • සහකාර ශාලාධිපති අධීක්‍ෂණ (ඔබ පදිංචි හා සේවය කරනු ලබන කලාපයෙන් පිටත රාජකාරි කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන අය සඳහා පමණි)

 

තවද, ඔබ විසින් යොමුකරන ලබන අයදුම්පතෙහි

  • ඔබගේ ජංගම දුරකතන හා වට්ස්ඇප් අංක අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කල යුතුය. කලත්‍රයාගේ දුරකථන අංකය ලබාදීමෙන් වලකින ලෙස දැනුම් දෙමි.
  • අංක 02, 04 හා 06 ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
  • අංක 09 ට අදාලව ඉල්ලුම්කරනු ලබන සියලු තනතුරු සදහන් කළ යුතුය.
  • අංක 11 ට අදාලව ඔබගේ රාජකාරී පළපුරුද්ද සංඛ්‍යාත්මකව සඳහන් කළ යුතුය.

 

ඉහත තනතුරු සඳහා පළපුරුදු අය පමණක් ඉල්ලුම් කළ යුතුය. ඒ අනුව පළපුරුදු හා විභාග තහනමකට ලක් නොවූ අය නිර්දේශ කර එවීමට විදුහල්පතිවරු/වරියන් වග බලා ගත යුතු බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

 

ඔබ විසින් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් 2023 අප්‍රේල මස 05 දිනට පෙර නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (විභාග), අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාව, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මාතර. යන ලිපිනයට යොමුකරන ලෙස දන්වන අතර අඩුපාඩු සහිත හා ප්‍රමාදවී ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 

ඔබගේ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ/ පාසලේ දැන්වීම් පුවරුවේ මෙය ප්‍රදර්ශණය කරන ලෙසත්, ගුරු උපදේශක මහත්ම මහත්මීන්ගේ සියලු අයදුම්පත් කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂක නිර්දේශ කලයුතු අතර පාසල් මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් විදුහල්පති විසින් නිර්දේශ කල යුතුය. විදුහල්පති විසින් ඉල්ලුම් කරනු ලබන අයදුම්පත් කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂක නිර්දේශ කලයුතු බවත්, එසේ එවනු ලබන අයදුම්කරුවන් පළපුරුදු අය විය යුතු බව වැඩිදුරටත් අවධානයට යොමුකරමි.

වැදගත් : මෙම අයදුම්පත matarazone.sch.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් භාගත කර ගත හැක.

 

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,

මාතර.

 

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ඕ. ඩී. මුදලිගේ මයා